Cover June 2024/4 – Polishchuk Alina

Впевненість проти жіночності?

Я багато років працюю з жінками і бачила їх у різних станах: емоційних і стриманих, впертих і піддатливих, загадкових і щирих, стурбованих і мовчазних. Але є одна риса, яка виділяється з-поміж інших — це впевненість.

Впевнені в собі жінки відрізняються від інших. Вони по-іншому сидять, по-іншому говорять, у них інший макіяж і інший підхід до життя. А коли впевненість поєднується з жіночністю, це комбо створює гармонійну та цілісну особистість.

Жінки, які розвивають в собі ці якості, реалізовують свій потенціал, досягають успіху і залишаються вірними собі.

Confidence versus femininity?

I have worked with women for many years and have seen them in various states: emotional and reserved, stubborn and compliant, mysterious and sincere, worried and silent. But there is one trait that stands out among the rest — confidence.

Confident women are different. They sit differently, speak differently, wear different makeup, and have a different approach to life. And when confidence is combined with femininity, this combo creates a harmonious and complete personality.

Women who develop these qualities realize their potential, achieve success, and remain true to themselves.

Бути моделлю легко?

Давайте чесно, хто сприймає роботу моделі серйозно? Ну крім тих людей, які працюють у фешн індустрії. Зазвичай стикаєшся із стереотипом, що дівчата лише фотографуються, вдягають дизайнерський одяг, ходять по подіуму і відвідують світські заходи. Ніхто не бачить закулісної роботи: фотосесії з раннього ранку, 12-годинна підготовка до показів, позування, дефіле (зазвичай на підборах), фізичні навантаження, психологічна конкурентоспроможність…

Та якщо у вас є пристрасть до цієї професії та готовність до викликів, модельна кар’єра може бути надзвичайно захоплюючою і винагороджувальною!

Is being a model easy?

Let’s be honest, who takes the work of a model seriously? Well, besides those who work in the fashion industry. Usually, you encounter the stereotype that girls just take photos, wear designer clothes, walk the runway, and attend social events. No one sees the behind-the-scenes work: photo shoots from early morning, 12-hour preparation for shows, posing, catwalking (usually in heels), physical exertion, and psychological competitiveness…

But if you have a passion for this profession and are ready for the challenges, a modeling career can be incredibly exciting and rewarding!

Предыдущая статья
Следующая статья

Все новости